SEMİNER  I 

FREUD’UN TEKNİK YAZILARI Jacques Lacan GİRİŞ Usta sessizliği herhangi bir şeyle böler, alayla, ya da bir tekmeyle. Zen tekniğine göre, bir Budist ustanın anlam arayışında böyle ilerler. Öğrencilerin sorularının cevaplarını aramaları kendilerine bağlıdır. Usta ex cathedra, tüm cevapları vermeye hazır bir bilim öğretmez, öğrenciler onu bulmak üzereyken cevabı verir. Bu öğreti her tür sistemin reddidir, hareket halindeki“SEMİNER  I “ yazısının devamını oku

Baba işlevi hakkında notlar

BABA İŞLEVİ HAKKINDA NOTLAR Ceren Korulsan  “Baba bağ kurmayı ve Yasa’yla arzuyu karşı karşıya getirmemeyi bilendir.” [1] Lacan “Subversion et dialectique du désire” (Arzunun Yıkımı ve Diyalektiği) Eğer baba olmak DNA’yı aktarmakla ilgili ve ondan ibaret olsaydı, babalık sorusunun cevabı genetik testlerle yanıtlanacağı için yaşadığımız çağda babalıktan bahseden kimse kalmazdı. Ailenin yapısı değiştiği halde ve“Baba işlevi hakkında notlar” yazısının devamını oku

Lacan’da arzu

Lacan’da Arzu Lacan ve arzu kelimeleri ne zaman yan yana gelse kavramsallaştırma arzunun gizemi, arzunun paradoksları, ötekinin arzusu, hatta Büyük Ötekinin arzusu diye devam eder. Bugünkü konuşmamı hem çekici hem de bazen oldukça karmaşık meseleye dair bir çerçeve çizme girişimi olarak görebilirsiniz.  Psikanalizin birçok dönemden geçti. Bazı dönemlerinde özneler, psikanalizin arzularına dair gizemi ortaya çıkarabileceğini“Lacan’da arzu” yazısının devamını oku

Les entretiens préliminaires sont-ils nécessaires ?

LES ENTRETİENTS PRELİMİNAİRES SONT-İLS NECESSAİRES ? Ceren Korulsan 2 juin 2019 Lacan dans son séminaire intitulé « Le savoir du psychanalyste » indique qu’il n’y a pas d’entrée possible dans l’analyse sans les entretiens préliminaires. Je cite : “Chacun sait- beaucoup l’ignorent- l’insistance que je mets auprès de ceux qui me demandent des conseils sur les entretiens préliminaires dans“Les entretiens préliminaires sont-ils nécessaires ?” yazısının devamını oku

Bu çağda psikanalizin hala bir geleceği var mı?

BU ÇAĞDA PSİKANALİZİN HALA BİR GELECEĞİ VAR MI ? Ceren Korulsan 3 Kasım 2018 Lacan Roma Söylevinde psikanalistin “çağının öznelliğini” yakalaması gerektiğini söyler. Böylece psikanalizi bağlantılı olduğu tüm alanlarla güncel olgularla ilişki içinde olmaya ve tartışmalarına dahil olmaya davet eder. Genetik ilerlemelerin ve yardımcı üreme tekniklerinin yaygınlaşması ve hatta istilası cinselliğin üzerinde belli bir etki yarattı.“Bu çağda psikanalizin hala bir geleceği var mı?” yazısının devamını oku

Semptomdan Geriye Kalan

Semptomdan Geriye Kalan…* Ceren Korulsan Lacan şöyle demişti: “Özne hiç bir zaman talep etmekten başka bir şey yapmamıştır. Başka türlüsü de elinden gelmezdi zaten; biz işe buradan devam ederiz.” İnsan olmak, bir şeyler istemek demektir ve aynı zamanda neleri istediğimiz, neleri kaçırdığımıza dair sorularla dolu olmaktır. Ve eğer özne bir şey talep edecekse dili kullanmak“Semptomdan Geriye Kalan” yazısının devamını oku

Çocuklukta Rüyalar ve Kabuslar

Çocuklukta Rüyalar ve Kâbuslar* Ceren Korulsan Freud Rüyaların Yorumu’nu [1] Kasım 1899 yılında yayımladı. Fakat bilindiği gibi kitabın baskı tarihi olarak kitabın üzerinde 1900 yılı yazar çünkü Freud onun yeni gelen yüzyılın izini taşımasını istemiştir. Rüyaların Yorumu, yani psikanaliz tarihinin ilk kitabı böylece 1900 yılında yayımlanmış oldu. Kitap yayımlandığında Freud kırk üç yaşındaydı ve bu kitabı hazırlamak onun“Çocuklukta Rüyalar ve Kabuslar” yazısının devamını oku